ORTOPEDIE VENDRYNĚ

MUDr.Petr Martinka

specialista na ortopedii a traumatologii pohybového aparátu

VOLEJTE: ambulance +420 558 339 518, sestra +420 724 733 560   
+420 608 400 181   
Pro slovenské klienty: tel. +420 608 400 181  
Těšíme se na Vaše zavolání, v případě nedostupnosti nechte nám, prosím, vzkaz   
e-mail : info@ortopedievendryne.cz  

  Léčba krevní plazmou   Léčba rázovou vlnou   O nás   Ordinační hodiny   Kontaktujte nás

Výhody léčby pomocí krevních destiček originální metodou ACP oproti jiným metodám:

 • odběr krve a zpracování krve zcela uzavřeným originálním a bezpečným systémem ACP Arthrex™ (USA)
 • zpracování krve v jednom systému, který znemožňuje vniknutí infekce z okolí při odběru krve, následné úpravě krve a při aplikaci růstovými faktory obohacené krevní plazmy
 • šetříme Váš čas - odběr krve a okamžité zpracování je bez nutnosti čekací doby k ošetření – čas odběru a aplikace je max. 20 minut
 • aplikace vždy zcela čerstvé růstové faktory z krevních destiček upravené plazmy na rozdíl od jiných metod, které používají upravenou plazmu uloženou až několik týdnů po krevním odběru
 • okamžité využití zcela čerstvých růstových a protizánětlivých faktorů u nichž postupem času klesá jejich účinnost
 • použití biologické metody pouze s využitím vlastních tkání bez přidání jakýchkoli cizích látek
 • nejsou při metodě ACP přidávány do krevní plazmy žádné "tajemné látky" o nichž do detailu, i odborným lékařům, není známo jejich složení, a jejich další osud a budoucnost v kloubu
 • v případě onemocnění či jiných problémů pacienta lze léčbu kdykoli přerušit, aniž by již odebraná plazma přišla nazmar
 • úhrada léčby je jen vždy za každou aplikovanou dávku, nejsou požadovány zálohové platby předem, pacient může sám volit množství aplikovaných dávek podle reakce na léčbu a podle spokojenosti s pracovištěm, kde léčba probíhá
 • pacient tedy není ekonomicky nikterak vázán množstvím již odebrané krve a pokračováním lečby na jednom pracovišti pokud není s léčbou spokojen

Nová biologická metoda léčby onemocnění pohybového ústrojí

 • Injekční aplikace tělu vlastní upravenou krevní plazmou je novou biologickou metodou pro léčbu pohybového ústrojí.
 • Nové poznatky, vycházející z tkáňovém inženýrství, prokázaly, že protizánětlivé a růstové faktory lidské krve mohou mít pozitivní vliv na hojivé a regenerační procesy. Léčba ACP metodou je založena na těchto nových poznatcích.
 • ACP metoda je bio léčba tělu vlastní upravenou plazmou, která je obohacena aktivovanými krevními destičkami (trombocyty) obsahující protizánětlivé a růstové faktory.
 • Koncentrované protizánětlivé a růstové faktory v upravené krevní plazmě mohou podporovat hojivé a regenerační pochody při poškození tkání pohybového ústrojí – kůže, svalů, šlach, vazů a kloubních chrupavek.
 • Koncentrované protizánětlivé a růstové faktory v upravené krevní plazmě se aplikují v injekční formě do oblasti, kde jsou tkáně pohybového ústrojí poškozeny.
 • Urychlení hojivých procesů měkkých tkání – šlach, svalů a vazů – udávají literární údaje až o 50%.
 • První klinické výsledky u léčby kloubní artrózy metodou ACP prokázaly zlepšení kloubní hybnosti a snížení kloubní bolesti při onemocněních a poškození kloubní chrupavky.
 • Jedna aplikace stojí 1 500,-Kč a tato terapie není hrazena ze zdravotního pojištění. Je nutno absolvovat 3 - 5 aplikací.

Indikace k léčbě

Efekt v léčbě metodou ACP je přínosný u:

 • Ložiskových defektů kloubní chrupavky, zejména u poúrazových stavů, osteochondrosis dissecans
 • Poruch kloubní chrupavky I. – III. stupně (artróza, chondromalácie, chondropatie)
 • Léčby akutních a chronických zánětů šlach a vazů
 • Onemocnění úponů šlach a vazů – tzv. entezopatie (př. tenisový loket, golfový loket, ostruha patní, bolestivá třísla, aj.)
 • Podpory hojení vazů, svalů, šlach a kostí po úrazech, operacích a plastikách
 • Čerstvých poškození menisků a vazů kolenního kloubu
 • Čerstvých a subakutních částečných poškození kloubních vazů (rameno, koleno, kloub hlezenní, aj.)

Artroskopické operace degenerovaného kolenního kloubu zobrazené na videu:

Princip léčebného účinku aktivovaných krevních destiček

Krevní destičky (trombocyty) jsou vlastní krevní elementy, které jsou při neporušené cévní stěně v klidovém (inaktivním) stavu. Po porušení cévní stěny nebo po odběru krve se aktivují a uvolňují bílkovinné složky s růstovými a protizánětlivými faktory. Tyto bílkovinné aktivované růstové a protizánětlivé faktory podporují ve tkáních pohybového aparátu (kůže, vazy, šlachy, chrupavky a kosti) hojivé – regenerační a reparační procesy. Koncentrací těchto injekčně aplikovaných faktorů do oblasti poškozených tkání dochází k urychlení hojivých procesů, k regeneraci a reparaci tkání a k zábraně přechodu onemocnění do chronického stádia

Krevní destičky (trombocyty) po aktivaci mimo krevní řečiště uvolňují proliferativní a morfogenické bílkoviny – růstové faktory - Growth Factors (GFs). Tyto růstové faktory zahajují a způsobují regenerační a reparační procesy ve tkáních — kůže, podkoží, chrupavky, šlachy, svaly i kosti.

Hlavní úloha růstových faktorů z krevních destiček:

 • Indukují proliferaci a diferenciaci různých typů buněk, jako jsou kmenové buňky, osteoblasty a epidermální buňky
 • Zvyšují a ovlivňují produkci kolagenu, proteoglykanu a tkáňových inhibitorů metallproteináz (TIMP)
 • Stimulují angiogenézu
 • Způsobují chemotaxi
 • Všechny tyto procesy umocňují celkový efekt účinku růstových faktorů Tyto růstové faktory zahajují procesy hojení všude tam, kde jsou aplikovány.

Naše zkušenosti s metodou ACP

Ortopedická ambulance ve Vendryni využívá v léčbě pacientů metodu ACP od začátku roku 2013. Do prosince roku 2014 jsme touto metodou ošetřili 52 pacientů. U 48 pacientů došlo k úplnému vymizení obtíží nebo alespoň k výrazné úlevě. Pouze 4 pacienty z hodnoceného souboru byla terapie hodnocena jako zcela bez efektu. Z tohoto hodnocení, které je zcela v souladu s jinými pracovišti, která poskytují terapii metodou ACP, vyplývá, že metoda je výrazně účinnější než dosud používané metody a je významným přínosem pro terapii pacientů s postižením pohybového aparátu.

Léčba s využitím metody ACP

ACP je léčba ambulantní a nevyžaduje hospitalizaci.

Podmínkou zahájení léčby krevnímu destičkami obohacené plazmy je zhodnocení zdravotnické dokumentace zkušeným lékařem, zejména RTG snímků a operačního protokolu. Následuje odborné klinické a ultrazvukové vyšetření se zhodnocením vhodnosti a efektivity uvažované léčby krevními destičkami obohacené vlastní upravené krevní plazmy. Po schválení indikace k léčbě ACP je odebráno standardně cca 10 ml žilní krve zpravidla z oblasti loketní kloubní jamky do speciálního odběrového setu. Tato krev se v tomto setu následně upraví tak, aby bylo možno využít právě tu část krve již s aktivovanými růstovými a protizánětlivými faktory z krevních destiček. Krev pacienta se zpracovává přímo na ambulanci, není nikam odnášena či odvážena a není nutná žádaná jiná manipulace.